Avantajlı Teşvikler

Düzce teşvik sisteminde, bulunduğu bölgedeki tüm illere göre daha fazla oranlarda desteklerden faydalanabilmektedir. İstanbul’a bu kadar yakın olup, bu oranlarda teşviklerden faydalanan başka bir il yoktur.

Yatırımlar, Bakanlar Kurulunun “15/6/2012 Tarihli ve 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)” hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. Söz konusu destek sistemi dört ana uygulamadan oluşmaktadır.

1-Genel Teşvik Uygulamaları

2-Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3-Öncelikli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

Söz konusu dört farklı uygulamada, il bazında destek unsurları bölgesel teşvik uygulamaları kategorisinde özelleşmektedir. Düzce ili, bölgesel teşvik uygulamasında diğer pek çok İl’e nazaran pozitif yönde ayrışmaktadır.

Bölgesel teşvik uygulamasında Düzce ili 3. bölge kapsamındadır. Ancak Düzce Merkez, Gümüşova ile Akçakoca ilçeleri haricindeki “Çilimli”, “Kaynaşlı”, ”Cumayeri”, “Gölyaka” ve “Yığılca” ilçelerinde yapılacak yatırımlar 4. bölge; söz konusu bu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise 5. bölge teşvik destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

**Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.