İnsan Kaynakları

Düzce Üniversitesi, bölgemizin nitelikli insan kaynağına katkı sunmaktadır. 2020-2021 eğitim döneminde üniversitede toplam 27.786 öğrenci eğitim görmekte olup, eğitim faaliyetleri 1.258 öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.  Düzce Üniversitesinde 10 ön lisans bölümü, 19 lisans bölümü, 6 lisansüstü bölümü vardır. Akademik personelin dağılımı tablodaki gibidir.

Düzce Üniversitesi Akademik Personelin Dağılımı

Profesör133
Doçent124
Doktor Öğretim Üyesi320
Öğretim Görevlisi280
Araştırma Görevlisi401

Kaynak: Düzce Üniversitesi

Kuşkusuz meslek liselerinin eğitim faaliyetleri de nitelikli mesleki eleman yetiştirilmesi hususunda oldukça önemlidir. Bu kapsamda ilimizde 2021-2022 eğitim döneminde 2’i özel 20’si kamu olmak üzere toplam 22 meslek lisesinde 8.254 öğrenci eğitim görmekte ve 52 mesleki program bulunmaktadır.

2021 yılı verilerine göre Düzce’nin toplam nüfusu 400.976 kişi olup il nüfusunun % 69’u çalışma çağındadır.

Düzce Nüfusunun Eğitim Düzeyi

YILToplam (15-64 Nüfus)İlkokul mezunuİlköğretim mezunuOrtaokul veya dengi mezunuLise veya dengi mezunuYüksekokul veya fakülte mezunuYüksek lisans mezunuDoktora mezunuLise veya dengi mezunu oranı (%) / ToplamYüksekokul veya fakülte mezunu oranı (%) / Toplam
2020272.81264.76534.16555.00980.45047.5904.104949%29%17

Kaynak: TÜİK

Ülkemizde, eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmak amacıyla Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi kurulmuştur. 5544 sayılı Kanun gereğince; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır.  Bu kapsamda ilimizde Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi (Düzce NİSGEM Belgelendirme) yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu aracılığıyla MYK belgelendirmesi yapılmaktadır.